SÅDAN UNDGÅR DU KONFLIKTKonflikter er ødelæggende for et parforhold - men de er også uundgåelige. 


Forskning har påvist, at det er utrolig vigtigt i et parforhold at kunne afslutte en konflikt hurtigt. Det er vigtigt at begge går ud af kampen uden sår. Så kan I hurtigt komme tilbage til en tilstand af glæde og varme.

Konflikt er ikke krig. Konflikt er et sammenstød mellem f.eks. to forskellige opfattelser eller oplevelser.

Forestil dig, at du er i en af de velkendte konflikter. Et sammenstød kan få jer til at reagere vældig forskelligt: den ene trækker sig og bliver tavs, mens den anden går til angreb.  Eller begge går til angreb.


Jo flere gange I har prøvet det, desto hurtigere reagerer I og desto voldsommere kan konflikten udvikle sig. I har begge trænet hjernen i en øvelse, som er destruktiv for forholdet, men som aflaster hjernen. Hjernen er trænet - den kender kender vejen. Det kaldes en vane.

Når du vil lære at minimere effekten af et sammenstød kan du f.eks. fokusere på din stemme.

Forskere har bekræftet, hvad vi alle instinktivt ved, at kommunikation ikke bare handler om det du siger, men i høj grad om måden du siger det på.

Forskning har vist, at et pars stemmer mere end deres adfærd i øvrigt kan forudsige om de vil gøre fremskridt eller det modsatte i forbindelse med parterapi.

Selvfølgelig kunne du lave optagelser af Jeres skænderier for at finde ud af, hvordan du bruger din stemme - hvordan du taler. Det er dog lidt kompliceret og jeg anbefaler, at I skal være enige om at optage et skænderi.

Hvad du derimod lettere kan gøre, er at rette opmærksomheden mod din stemmeføring… altså blive mere bevidst om, hvordan du udtrykker dig med din stemme.


Der er især tre områder du skal være opmærksom på:

Pitch

Ligger din stemme i et skingert leje - højt pitch?  Et skingert toneleje signalerer umodenhed eller at du er i forsvar. Sænk din taletone….lad din stemme lyde mere mørk, varm og voksen.

Volumen

Det er direkte skadeligt at råbe og skrige til din partner. Det er respektløst! Hvis du gerne vil sikre dig, at din partner hører, hvad du siger, skal du i stedet skrue ned på volumen knappen og bestræbe dig på at tale tydeligt – ikke overdrevent tydeligt.


Overdrevent tydelig tale kan signalere, at du opfatter din partner som et barn, og dermed virker du nedladende. Allerbedst vil det være, hvis du foreslår, at I udsætter snakken til senere. Du skal så være den, der tager snakken op igen.

Tempo Eller Ordstrømmens Hastighed

Sænk hastigheden. Du opnår intet godt ved at hælde strømme af ord ud over din partner. Det er som at skyde med automatvåben.

Ægteskabelige uoverensstemmelser skal ikke fixes med en kalishnikof. Sænk i stedet tempoet. Tal tydeligt og relativt langsomt. På den måde når du måske at tænke over, hvad du siger - og du kan nå at luge ud i eder og forbandelser ;-)  


Pas på at du ikke overdriver. Hvis du overdriver udtalen af alle de enkelte ord, kan det virke særdeles agressivt… sådan lidt i retning af ”nu skal jeg skære det ud i pap for dig” – Bestræb dig på at tale tydeligt, med behersket tempo og tonehøjde.  Giv din partner mulighed for at høre, hvad du faktisk siger. Den største gevinst hvis du følger disse regler vil være,  at du giver dig selv  mulighed for at være bevidst om, hvad du siger.


Du kan så nå at bremse urimeligheder før de flyder ud af din mund.

Overvej hvordan du kan skabe tryghed

Din partner vil have lettere ved at lytte til dig, hvis du forbereder ham på, at du vil fortælle noget og at du har brug for at han bare lytter.

Hvis I begge vil blive bedre til at løse konflikter på en stilfærdig og konstruktiv måde, er det vigtigt, at I begge gør Jer umage for at skabe en tryg ramme.

Aftal med din partner på et tidspunkt, hvor der ikke er konflikt, hvilken ramme I vil kunne bruge til konfliktsamtalen.

Det er f.eks. vigtigt, at I bliver enige om, at I gemmer en snak til senere fremfor at tage den lige, når I ramler sammen. Det vil give jeres hjerne tid til at komme ude af den aggressive reaktion. I skal kunne være helt sikre på, at snakken bliver taget på det aftalte tidspunkt. Fej ikke ind under gulvtæppet - det bliver en tikkende bombe.

Snakken bør være struktureret sådan, at den ene taler og den anden lytter uden at afbryde. Det kan kun lade sig gøre, hvis man holder sig på egen banehalvdel, dvs kun siger om partneren hvad man mener at have hørt, set eller mærket. Ikke noget med “jeg føler at du….” Det er ingen følelse! Det er en tanke! Den tanke er din. Lad ikke som om din partner er ansvarlig for den.

Du kan medvirke til at skabe tryghed på denne måde

Skab en god situation. Lav en kop kaffe. Læg mobiltelefoner væk.

  • Vis din partner med dit kropssprog, at du er parat til at lytte til ham eller hende.
  • Se åbent på din partner. Læn dig ind mod din partner, hvis I sidder overfor hinanden.
  • Forsøg at anerkende eller vise, at du forstår din partner - også selvom du har en anden oplevelse. Det er helt afgørende at I begge forstår, at der er to personer - to synsvinkler - to opfattelser og at I ikke skal kæmpe om, hvilken er den rigtige.

Øv dig på at lytte

Måske kender du et begreb som aktiv lytning?

Når din partner har fortalt dig, hvad han/hun har oplevet, giver du et resumé af fortællingen så præcist som muligt. Ikke noget med at tilføje eller lave om - ikke noget med at ændre din partners udtryk. Ja, det er svært, men med øvelse bliver man god til det. Det vil give din partner en oplevelse af, at du hører efter - han/hun vil opleve sig hørt. Det er utrolig værdifuldt.

Du skal fokusere på det, din partner fortæller - hans fortælling. Prøv at forstå verden fra hans synspunkt fremfor at forberede et modindlæg.

Aktiv lytning hjælper dig med at være på besøg hos din partner i stedet for at være hjemme hos dig selv og forberede det, du vil sige. Det er en svær øvelse, som sagt - men du vil blive belønnet.

Metoden er lidt terapi-nørdet, men den er effektiv. Kniber det med at kunne huske alt, når du skal give referat, spørger du inden I begynder, om det er ok, at du noterer ned.


Efter du har lyttet, bytter I roller.

Nogle mennesker har en partner, der kan tale som et vandfald. Hvis det er tilfældet med en af Jer, skal I aftale, at I begge bestræber Jer på at holde Jer stramt til emnet og gøre det så kortfattet som muligt. Det er ikke nemt at lytte i 10 - 15 min og derpå give referat. Jeg vil foreslå at I bestræber Jer på at tale højest 5 min. Lad dette være Jeres motto: SKÆRP DIG

Bliver du god til at lytte aktivt, skaber du de bedste rammer for at forstå din partners perspektiv og I bliver bedre til at løse Jeres konflikter.


I vil ikke altid være enige.

Accepter det.

Accepter at der er to synsvinkler

Rigtig god fornøjelse!

PARTERAPEUT, COACH & MENTOR


LAD MIG HJÆLPE DIG

Kontakt mig for en gratis halv time enten i min klinik eller på telefon. Derefter har du et mere klart billede af, om du kan have tillid til mig som terapeut. 

>