Hvem er herre i dit hus?

Er du påvirket af angst og stress?

Bliv herre i eget hus - lær at styre din hjerne


Du kan lære at styre dine følelser - du kan træne dig ud af angst


Er det svært for dig at falde i søvn på grund af tankemylder?


Er du plaget af angst og uro pga noget, der er sket?


Er du plaget af angst og uro over noget, der måske kan ske i fremtiden?


Er du nogensinde gået glip af noget, fordi du var angst eller bange?


Får angst eller uro dig til at vælge steder og situationer fra?


Får tanker om dit udseende dig til at fokusere mere på dit ydre end på den aktivitet du er i?


Er du træt af at leve dit liv på vågeblus, fordi angst tvinger dig til at undgå?


Angst holder dig tilbage.


Angst er hjernes forsøg på at beskytte dig.

Hjernen kan ikke af sig selv afgøre, om noget er godt eller skidt.


Der er rigtig megen automatik i emotionelle reaktioner.  


I de allerfleste tilfælde vil en angstreaktion forhindre dig i at nå noget, som ville være udviklende for dig. 


Har du af og til en oplevelse af, at dine emotionelle reaktioner er helt ude af kontrol?


At du f.eks, ikke kan styre angsten?


Det skyldes at sindet skaber en mening om alt, som sker i dit liv: jamen, det er fordi .... eller det er fordi....  uanset om den mening, som du selv tillægger den emotionelle reaktion (f.eks. angsten) er sand eller falsk. Du kører på autopilot og har ikke en oplevelse af, at du selvbestemmer den følelse, du genererer.


Du skal vide, at du selv kan kontrollere betydningen, som du tillægger dine erfaringer. Du kan bevidst vælge, hvordan du vil reagere på ALT, som sker i dit liv.


Det valg er dit.


Så hvad vil du fokusere på?


Hvilken betydning vil du tillæge dine erfaringer?

Hvor kommer angsten fra?

Angst og stress er kropslige reaktioner på aktivitet i en bestemt del af hjernen

Du kan træne din hjerne og dæmpe eller helt fjerne angstreaktioner.

Hjernen reagerer med angst på både reelle farer og tanker om noget, du tror kunne være farligt.

Den reagerer på synsindtryk, lyde og dufte, som den forbinder med noget farligt.


Lyden eller duften kan du have forbundet med en situation, som du en gang opfattede som farlig. 


Du kan også være påvirket af, at du som barn har mærket, at din mor var angst. Barnet opfatter moderens angst og forbinder derefter situationer med fare: Når mor er bange, må det her være farligt = jeg er sammen med mor i fare.

Som voksen kan du herefter opleve en diffus angst i mange situationer.

Angstreaktionen i hjernen kan også komme

 • Hvis du tænker på en ubehagelig situation, der har fundet sted tidligere i dit liv.
 • Hvis du tænker, at du kan blive afsløret som dum eller forkert.
 • Hvis du forestiller dig en skræmmende situation i fremtiden

Bekymringer er tanker om fremtiden..

Du kan altså opleve voldsom angst, bare du tænker på noget, mærker en bestemt duft eller lyd, som du opfatter som farlig eller ubehagelig.

Tanker om, at dit udseende ikke lever op til det, du ser på de sociale medier, kan give angst og undgåelses adfærd.


 Når det er rigtigt slemt, kalder man det for Body Dysmorphic Disorder(BDD)

Hvor sidder angst i hjernen?

Dybt inde i hjernen ligger et område kaldet amygdala. Signaler fra vore sanser (syn, hørelse, lugt, smag og berøring) kan aktivere amygdala, som derpå aktiverer kamp/flugt-reaktioner i hele kroppen.

Også tanker, billeder og lyde og dufte, som vi sætter i forbindelse med ubehag eller direkte fare, kan aktivere amygdala.

Der produceres signalstoffer, som sætter gang i produktion af stress-hormoner adrenalin, noradrenalin og det langtidsvirkende cortisol – alle binyrebarkhormoner. De får hver eneste celle i kroppen til at forberede sig på kamp eller flugt.

Da vi i fortiden levede som hulemennesker, gjaldt det om at undgå store rovdyr eller folk fra fjendtlige stammer. Den, der var mest årvågen -  den, der var bedst til at forudse farer og tage sine forholdsregler, havde størst chance for at overleve.

De mennesker, som havde det mest følsomme, det mest aktive kamp/flugtcenter overlevede. På en måde kan man sige, at udvælgelsen har ført til, at vi i dag har så følsomme hjerner.

I dag lever vi fredeligt i Danmark . Nok har vi ulve og andre farlige væsener, men generelt lever vi fredeligt og trygt. Evolutionen har udstyret os med hjerner, som er super-følsomme for mulige farer. Det er blevet vores akilleshæl.

Hjernen reagerer på alle nye lyde, dufte, syn og berøringer: det kunne jo være en fare. Jo flere stimuli vi udsættes for desto mere aktivitet i den del af hjernen, som populært kaldes krybdyrhjernen. Den forsøger at passe på os.


Eksempler på ting eller tanker, som aktiverer hjernens kamp/flugt center:

 • En spændingsroman
 • En ubehagelig oplevelse
 • En konflikt
 • En tanke: angst for at blive forladt

Der bliver skabt angst-cirkler i hjernens neurale netværk. Impulserne løber igen og igen mellem amygdala og biblioteket for erindringer.


Jo mere vi træner disse cirkler desto hurtigere løber impulserne og jo stærkere bliver angstreaktionen. På en måde kan man sige, at vi træner hjernen på samme måde som vi træner kroppens muskler.

Muskeltræning giver større og stærkere muskler. Træner du amygdala, bliver du lettere angst og mere angst.


Ændring forudsætter korrekt træning. Nye cirkler skal indlæres. Du skal blive bevidst om, hvad der foregår i din hjerne. Du skal blive bevidst om dine tankemønstre. Du skal blive herre i eget hus.


Uanset alder er det muligt at indøve nye og mere hensigtsmæssige mønstre i hjernen. for en ændre person , som har trænet det uhensigtsmæssige i mange år, vil det tage noget længere tid, men hjernen er plastisk hvilket betyder at den kan ændres.


Ændring kræver gode øvelser. Det er ikke al øvelse, der gør mester. Al træning eller øvelse giver vaner - også dårlige vaner. Kun korrekt øvelse gør mester. Den gode nyhed er , at du kan stoppe den gamle træning og indøve nye hjernemønstre. Ændring forudsætter korrekt træning. Nye cirkler skal indlæres. 

Din hjerne tager ikke stilling til, om det du træner er godt eller skidt. Du skal med din bevidsthed træffe valg og træne for at opnå bestemte mål.

 • Du skal blive bevidst om, hvad der foregår i din hjerne. 
 • Du skal blive bevidst om dine tankemønstre.
 • Du skal blive herre i eget hus.


Træning - hvor lang tid?

Jeg anvender forskellige metoder til at skabe denne ændring. Én af dem kaldes kognitiv terapi. Du vil få forskellige redskaber i klinikken. Først træner vi det sammen - du kan kalde mig din personlige træner - derpå træner du det hjemme.

Et kvarter tre gange om dagen vil skabe en mærkbar ændring på 3-6 uger


Den gode nyhed er, at du kan stoppe den gamle træning og indøve nye hjernemønstre. Ændring forudsætter korrekt træning. Nye cirkler skal indlæres. 

 • Du skal blive bevidst om, hvad der foregår i din hjerne. 
 • Du skal blive bevidst om dine tankemønstre.
 • Du skal blive herre i eget hus.


Husk på, at øvelse gør ikke mester. Øvelse giver vaner - også uhensigtsmæssige vaner. Vores hjerne tager ikke stilling til, om det du træner er godt eller skidt. Du skal med din bevidsthed træffe valg og træne for at opnå bestemte mål.


Udtalelses fra klient med eksamensskræk:


"Efter at være dumpet to gange til en afgørende eksamen i forbindelse med mit forstkandidatstudium, har jeg været til tre sessioner med Eva i forbindelse med min skræk for at gå til eksamen.


Samtalerne med Eva gav mig nogle værktøjer, så jeg lærte at 'styre' mine tanker og på den måde fik jeg dæmpet nervøsiteten eller angsten. det ændrede fuldstændigt min måde at gå til eksamen på, så jeg havde meget lettere ved at koncentrere mig om emnet. Ligeledes ved at bruge det, eva havde lært mig, gik min krop ikke i 'forsvarsposition' så jeg gik ikke mere i 'sort'.jeg har nu været til mit 3. og sidste forsøg på at bestå. vi har lige fået karakter fra vores skriftlige jura-eksamen - og jeg fik 12. det er helt vildt og jeg har nok ikke helt forstået, at jeg faktisk har bestået eksamen."


Hilsen M


Udtalelse fra hjertepatient med angstproblemer. Klienten valgte at stå ved sit navn:


For 3 år siden blev jeg ramt alvorligt af en blodprop i hjertet. Jeg var så langt ude, som man kan komme. Men min  hustru og dygtige sygeplejersker reddede mit liv.

genoptræning, medicin og et sundt liv. alt kom på plads. alt gik perfekt. Men dybt i sindetog kroppen sad oplevelsen. jeg havde været ved at dø. Jeg blev ramt af en pludselig og voldsom angst for at dø.


Via et godt råd fra en læge og en sygeplejerske opsøgte jeg Eva.


I løbet af bare 6 sessioner fik Eva stille og roligt ændret min underbevidsthed på en helt fantastisk måde. for at sige det helt præsist: samtalerne med Eva fjernede dødstraumet helt.


Som et normalt tænkende menneske ville jeg inden samtalerne have tænkt: PJAT! Det er det rene hokus-pokus. Ingen kan snakke mig rask.


dag ved jeg, at det hjalp. helt enestående. jeg har aldrig haft det bedre. aldrig været i bedre balance end i dag. Fysisk og psykisk,

Jeg er derfor Eva dybt taknemmelig. Og tak til de læger og sygeplejersker, der erkender, at ikke alle problemer kan løses via medicin.


jens Jørgensen, tidl. rektor, borgmester i Slagelse og MF'er."PARTERAPEUT, COACH & MENTOR


LAD MIG HJÆLPE DIG

Kontakt mig for en gratis halv time enten i min klinik eller på telefon. Derefter har du et mere klart billede af, om du kan have tillid til mig som terapeut. 

>