TANKER OG FØLELSER

Læs indlæg

Følelser og Tanker

Undgå mange konflikter - Lær at kende forskel på følelser og tanker.

Følelser ved vi hvad er.

Tror vi.

'Jeg føler, du er ligeglad med mig' - er det en følelse?

'Jeg føler du tager pis på mig' - er det en følelse?


Nej! Det er ikke følelser. Det er sætninger. En sætning er en tanke - ikke en følelse.

De to sætninger er tanker om den anden og motiver du tillægger den anden.

Det er bebrejdelser - det er kritik.


Lidt senere viser jeg dig, hvad du skal gøre, hvis der dukker den type sætninger op i dit hoved.


Tanker er altså sætninger inde i dit hoved. Tolkninger af andres handlinger er tanker i dit hoved.

Når du tænker, påvirker det din krop. Din krop reagerer med en følelse. En følelse er en kropslig oplevelse af f.eks. glæde, taknemmelighed, frygt, uro, vrede, skam eller skyld.

Vidste du, at dine følelser langt hen ad vejen er dit eget ansvar? At dine følelser afhænger af dine tanker?

Når jeg sidder i klinikken med par, som gerne vil have hjælp til et bedre forhold, hører jeg ofte den ene sige noget i denne retning til partneren: ” Jeg føler, at du er ligeglad med mig” … eller: “Jeg føler, at du ikke tager ansvar”.

Folk bliver meget forbløffede, når jeg siger, at det ikke er en følelse. Det er en tanke og en tolkning af partneren. Det opfattes som kritik. Partneren reagerer med vrede eller lukkethed. Vrede er en følelse. Lukkethed er en kropslig reaktion. I starter en krig.

Følelser er ikke bare følelser

Vi lever i en tid, hvor der tales meget om følelser. Det er fint. Problemet opstår, når du ikke skelner mellem følelse og tanke.

hvis du kan lære at iagttage dig selv og finde ud af, hvad der er følelsen bagved tanken, vil situationen være en helt anden.
En hovedregel til at kende forskel på tanke og følelse er, at hvis du siger ” jeg føler, at …” altså “jeg føler” – efterfulgt af en sætning, ja, så er der ikke tale om en følelse.

Du kan være skuffet, vred, ked af det på grund af noget din partner gør – eller ikke gør. Det er følelser.


Vrede kræver vedligeholdelse

Er du opmærksom på, at du skal anstrenge dig, hvis du skal holde fast i din følelsesmæssige reaktion? Det lyder helt vildt ikke? Du skal blive ved med at tænke, at din partner er forkert gennem måske flere dage, indtil du edderspændt af vrede vælter bebrejdelser og kritik ned over ham.

Hvis du lader vreden og bitterheden boble op i dig, bliver resultatet, at du enten går til angreb eller lukker af (bliver sur). Du lukker af for kontakten. Du svarer mut eller vredt, når din partner taler til dig.

Hvordan reagerer et dyr eller et menneske, som man angribes? Selvfølgelig med at gengælde angrebet, hvis man da ikke er den type, som trækker sig eller flygter.

Hvordan reagerer man, hvis man udelukkes fra det vigtige fællesskab, som et kærlighedsforhold er?

I begge tilfælde fører konflikten til større afstand, hjertet lukker sig. Jo oftere det sker, desto sværere har du og din kæreste ved at mærke, at I elsker hinanden. I har startet en krig som kun har tabere.

Vi er gledet fra hinanden – siger mine klienter ofte.

Hos mig bliver I trænet i at reagere på en meget mere konstruktiv måde. I lærer at forstå, hvad I hver især bidrager med til konflikter. I får værktøjer til at løse konflikter på en konstruktiv måde. Konflikter kan vi nemlig ikke undgå. Men vi kan blive gode til at lande dem, så begge står tilbage som vindere.

At blive en god partner kan læres.

Det kan læres – men det er nyt og det skal trænes. Hjernen begynder ikke på noget nyt og bedre af sig selv. Hjernen gør det, den er vant til – også selv om det er destruktivt. Du skal beslutte dig for at skabe ændring ved at træne nye mønstre i hjernen. Belønningen vil blive stor: mere varme og kærlighed i parforholdet. Få redskaber til bedre kommunikation, mere varme og kontakt i kærlighedsforholdet.

Vil I have hjælp?

CopyRight © 2019 Eva Biehe | Customised by Boomer Digital

Spred kærligheden og del dette indlæg på

>