Læsetid: 4 minutter

Du selv gøre meget for at undgå skænderier.

Du kan blive god til at stoppe et skænderi, før det udvikler sig til en krig.

Her er nogle retningslinjer:

1.  Undgå at kritisere din partner.

Hvis du vil undgå skænderier, skal du øve dig i at udsætte noget, som du indser er en kritik af din partner. Foreslå i stedet, at I sætter jeg om aftenen med f.eks. en kop kaffe – der er noget du gerne vil fortælle. Bed din partner om at lytte og vente med at sige noget, til du er færdig med at fortælle.

 

2. Undgå at sige “du” medmindre du beskriver en præcis iagttagelse.

Fortæl nu så så kortfattet og enkelt som muligt, hvad det er du er ked af eller hvad du ønsker ændret. Hvis du har brug for at sige noget om din partner, må du fortælle, hvad du har iagttaget, dvs. set, hørt eller mærket (ikke noget med “jeg føler at….”). Du kan fortælle, hvad du har hørt din partner sige, set ham gøre eller noget du har iagttaget på anden måde. Husk at du beskriver neutralt. Du skal beskrive –  ikke fordømme eller kritisere. Kritik og fordømmelser rammer den anden og fører til skænderier. Fortæl herefter, hvad det gør ved dig – hvad det betyder for dig.

3. Tal langsomt og skru ned for volumen.

Når vi har skænderier taler vi højt – nogle gange råber vi – vi taler hurtigt og vi får ofte sagt noget, vi fortryder. Øv dig derfor i at tale langsomt. Sænk stemmen og giv dig god tid. Gør dine sætninger korte og præcise. Det kan være en god ide at have forberedt sig. Hvis du skriver ned, hvad du vil sige, er det relativt nemt at blive skarp – ikke det samme som skrap – på, hvad det er du vil fortælle. Jo kortere sætninger, jo mere præsist du kan udtrykke dig, desto bedre.

4. Et emne ad gangen

Undgå at omtale andre situationer. Under skænderier er vi tilbøjelige til at trække en hel række af gamle historier frem. Stop det! Én ting ad gangen! Det er dit ansvar at en fredelig situation over en kop kaffe ikke ender i kaos. Det kan være en god hjælp at have forberedt sig med papir og blyant. Så sikrer du dig, at du kun tager et enkelt emne op. Hvis kaos alligevel truer, foreslår jeg, at du siger: “Lad os stoppe eller holde en pause. Skænderier fører ikke til noget godt. Nu oplever jeg, at vi skændes. jeg vil gerne tale med dig”. Når I begge er faldet til ro tager I problematikken op igen – helt forfra.

5. Det er din partners opgave at lytte og forsøge at se situationen fra din side

Det er din partners opgave at lytte og gøre sig umage med at se en situation fra din synsvinkel og meget gerne bagefter give et resume af, hvad du har fortalt. At lytte og gøre sig umage for at forstå den anden er ikke det samme som at give den anden ret eller selv lægge sig fladt ned. Det er at sætte sig ind i, hvordan en situation har været for den anden. Det er en effektiv måde at styre udenom skænderier på. Evnen til at gøre dette kaldes empati. Det kan trænes.

6. Nu bytter I roller

Når du oplever, at din partner har lyttet til din version af hændelsen, skal I bytte roller. Nu fortæller din partner, hvordan han har oplevet den helt samme situation. Du får dermed historien fra et andet perspektiv. Når du har lyttet og givet udtryk for, at du forstår, hvordan din partner har oplevet det, kan I sammen tale om, hvordan I kan håndtere en lignende situation i fremtiden. På den måde undgår i opslidende skænderier og I bliver bedre til at samarbejde. Man kan også sige det med Dronning Margrethes ord fra en nytårstale ” man må bøje sig mod hinanden”. Det får kærligheden til at vokse.

7. Lær eller respekter, at I er forskellige

Vi oplever forskelligt. Vi har forskellig historie med os. Det betyder desværre, at vi er tilbøjelige til at fortolke den andens handlinger og reagere følelsesmæssigt på vores egen tolkning. Hvis din kæreste glemmer din fødselsdag er du måske tilbøjelig til at sige, at han er ligeglad med dig. Du laver en tolkning og du angriber ham. Det fører til skænderier.

Forsøg i stedet at se, at din kæreste måske aldrig har tænkt på, at fødselsdage er vigtige. Fortæl over en kop kaffe, at han glemte din fødselsdag og at du er skuffet og ked af det. Så angriber du ikke. Det giver mulighed for at han kan sige: ” Det er rigtigt – det er jeg skamfuld over. Jeg ved jo hvor meget det betyder for dig. Jeg kan godt forstå du er skuffet og ked af det. Hvad kan jeg gøre for at gøre det bare lidt godt igen?”

Hvis man som par har øje for, at man kommer med forskellige perspektiver og historier bliver kommunikationen i parforholdet meget lettere.

Konflikter behøver ikke være dårlige.  Vi undgår nu heller ikke konflikter. Der er forskel på konflikter og skænderier. Konflikt betyder sammenstød. det kan f.eks. være to forskellige opfattelser, som støder sammen. Det er ikke ensbetydende med, at der opstår skænderier. Det er derimod helt afgørende, at vi indser, at der er i et parforhold er to måder at tænke, handle og opleve på. Samliv handler om at indse, at det ikke er ens egen måde at tænke og handle på, som er den rigtige og den andens der er den forkerte. Det væsentlige er, og det er samtidig det svære, at vi lærer at forstå og acceptere, at vi kommer fra to forskellige verdener, og at der ikke er rigtige eller forkerte måder at gøre tingene på. Der er bare to.

>