Hvorfor Angst?

​Angst er en naturlig respons i vores hjerne.


Det er en naturlig respons på en stimulus som kommer enten udefra eller indefra.

 • Udefra kan være en reel trussel. Med det kan for eksempel også være en duft, som tidligere har været forbundet med fare, en stemme, som tidligere i ens liv har betydet ubehag eller lignende. 
 • Indefra kommende respons er vore egne tanker eller billeder og forestillinger om en bestemt situation. Når vi tænker på fortiden og de ubehagelige ting, vi har oplevet, reagerer hjernen med stress/angst igen. Sender vi tankerne ud i fremtiden og bekymrer os om, hvad der måske kan ske i morgen eller om et år, får vi samme respons.


Selvom angst og  uro er ubehagelige følelser, skal vi takke vore hjerner for evnen til at advare os. Det er angstreaktionen, som har bragt os hertil, hvor vi er i dag: vi har overlevet takket være vores hjernes superhurtige respons på farlige situationer som mødet med sabeltigre, ulve eller folk fra fjendtlige stammer kunne udgøre.


Når vi får forskellige stimuli fra syns-, lugte- høre- eller taktilsansen, som af hjernen tolkes som muliged farer, sker der en eksplosion i form af udsendelse af signalstoffer fra amygdala - vores urhjerne. De stoffer sætter gang i en kædereaktion med frigørelse af bla. adrenalin, noradrenalin og cortisol.  Hele kroppen bliver på et splitsekundt indstillet på kamp eller flugt: blodtrykket stiger, pulsen stiger, grundspændingen i alle muskler stiger. Kroppen gør sig klar til at kæmpe for livet eller flygte for at redde det.


Det sker desværre også, hvis det er vore egne tanker om noget ubehageligt. Det behøver altså langt fra være en reel fare. Oftest er det tanker om noget ubehageligt, der er sket - altså fortiden - eller det er tanker om noget, der kan ske - fremtiden fremfor reelle her og nu farer.At administrere angsten


​I min klinik møder jeg mennesker med flere forskellige mønstre eller måder at styre angsten på.

For det er det, det handler om: at styre angsten.


Børn gør det f.eks. ved at:

 • ​De undgår at træde på revner mellem fliser,
 • De går frem og tilbage flere gange mod en dør for til sidst at åbne den
 • De skal altid følges af en voksen, som skal gå på en bestemt side af barnet etc. 
 • ​De går i en stor bue udenom stikkontakter - de frygter at der kommer noget ud af kontakten og griber fat i dem.


Hos voksne kan det være:

 • ​En udbredt angst for at der er noget galt med hjertet og derfor skal der måles puls og blodtryk flere gange om dagen. 
 • Konstant bekymring for sved - man undgår at bevæge sig
 • ​​Stive systemer når der skal pakkes kuffert - tøjgrupper pakkes omhyggeligt i forseglede plastikposer
 • ​En overdreven angst for at snavset tøj kommer tæt på rent
 • ​En voldsom uro, hvis fremmede har været i huset og man ikke ved, hvad der er blevet rørt ved. Den der lider af angsten oplever sig så tvunget til at gøre hovedrent i hele huset. ​

 • Det jeg har givet eksempler på her omtales ofte som OCD  - obsessive destructive disorder

Nu er jeg ikke meget for diagnoser men vælger at tale om det som forskellige måder at administrere angsten på


​Hvor kommer angsten fra?

​En overdreven eller invaliderende angst har selvfølgelig sit udspring i hændelser, oplevelser og historier. Alle disse gamle historier og/eller oplevelser bliver vævet sammen til et ugennemsigtigt sammensurium af det, vi kalder minder. Minder er aldrig sandheden. Spørg bare en søster eller bror om de har oplevet det samme som dig.


Selvfølgelig kan noget dateres tilbage til barndommen. Mange kommer hos mig og fortæller om svigt i barndommen. Forældre som har været fraværende fysisk eller psykisk har måske givet barnet - nu den voksne - en grundangst for at blive forladt. Det kan føre til terrorisering af en partner i form af jalousi. Der kan være mange andre hændelser i barndommen som sammen med fortællinger og tanker skaber angstproblemer i voksenalderen.


Det er muligt med længere varende psykoterapi at sætte en ny fortælling ind i hjernen - 'overtale' hjernen til at konstruere en helt anden historie og erindring. Det tager tid, det kræver en dygtig psykoterapeut og et intensivt psykoterapeutisk forløb, som de færreste har råd til.

​Der findes en anden mulighed.


I stedet for at lede bagud i historien og 'bearbejde barndommen' ​kan man vende sig mod fremtiden. 


Man kan træne nye reaktionsmønstre.

​Fra en stimulus kommer ind i hjernen til der kommer en reaktion er der afstand.

​Afstanden er ekstremt kort, men denne afstand kan trænes. dermed bliver det muligt at vælge en anden reaktion og bryde det automatiserede mønster


​Fremtiden starter i dag - hver dag -  og her handler det om, hvad du kan gøre i stedet for. Det er vigtigt at forstå, at fra hjernen modtager en stimulus i form af en tanke eller et billede er der en afstand til at den svarer igen med en reaktion. denne afstand kan trænes større og derved kan man nå at vælge, hvordan man vil reagere.

Det der skal til er bevidsthed - bevidsthed - bevidsthed om hvornår din hjerne laver numre med dig.

 og straks sætte ind med nye værktøjer, så du bevidst lærer din hjernen nye måder at reagere på.

Du får nye måder at handle på. Målet er at slippe ud af angsttyranniet og få mere bevægelsesfrihed og glæde i livet.

Med relativt få gange hos en psykoterapeut og gode hjemmeredskaber til selvtræning er det økonomisk langt mere overkommeligt end et langt terapeutisk forløb.


(/OCD - BDD - og andre diagnoser relateret til angst  ... ​Før i tiden talte man om tvangsneuroser. Netop ordet tvang siger måske meget tydeligere end de moderne amerikanske diagnoser, hvad det handler om: Noget man oplever sig tvunget til, noget man oplever ikke at gøre frivilligt.)


PARTERAPEUT, COACH & MENTOR


LAD MIG HJÆLPE DIG

Kontakt mig for en gratis halv time enten i min klinik eller på telefon. Derefter har du et mere klart billede af, om du kan have tillid til mig som terapeut. 

>